Απομάκρυνση και Ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές – Ξεκίνημα την Κυριακή 30 Μαΐου από τον ποταμό Χαβρία

Σε μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική συνάμα πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει φορείς και πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος, προχωρά η ΑΝΑΚΕΜ. Το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), προχωρά τις προσεχείς εβδομάδες στον καθαρισμό χώρων ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ, που βρίσκονται σε προστατευόμενες ή ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές. Τα δε απόβλητα τα οποία θα συλλεγούν θα οδηγηθούν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία της η ΑΝΑΚΕΜ, πέρα από την ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει στον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων, στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη σχετικών δράσεων και στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.
Θέλει επίσης να καταδείξει πως είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και την σπάνια πανίδα των περιοχών, υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο και πλήττουν τόσο τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και τις δραστηριότητες ήπιου τουρισμού και αναψυχής που μπορούν να αναπτυχθούν.

Η αρχή αυτής της συμβολικής πρωτοβουλίας της ΑΝΑΚΕΜ θα γίνει από την περιοχή του ποταμού Χαβρία όπου έχουν εντοπισθεί παράνομες αποθέσεις ΑΕΚΚ, πλησίον του οικισμού της Ορμύλιας Χαλκιδικής. Τα απόβλητα εντοπίζονται στα πρανή του ποταμού και αποτελούνται από ΑΕΚΚ με προσμίξεις από ξύλα, πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες κ.ο.κ. Μετά τη συλλογή τους τα απόβλητα θα οδηγηθούν προς επεξεργασία σε κατάλληλη, αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποβλήτων πρόκειται να μετατραπεί σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση, ενώ το υπόλειμμα της επεξεργασίας – ανακύκλωσης θα οδηγηθεί στον ΧΥΤΑ.

Η δράση καθαρισμού στον ποταμό Χαβρία θα γίνει την προσεχή Κυριακή 30 Μαΐου. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν πολύ νωρίς το πρωί, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και φορτηγών τα οποία θα μεταφέρουν τα απόβλητα στις πλησιέστερες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Μετά τη συλλογή των αποβλήτων με μηχανικά μέσα θα συμμετέχουν στον καθαρισμό χειρωνακτικά και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων τα οποία θα αναλάβουν δράση στις 9:45.

Μετά τη Χαλκιδική, ανάλογες συμβολικές δράσεις θα υλοποιήσει η ΑΝΑΚΕΜ και σε δύο προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000, συγκεκριμένα σε περιοχές του Δέλτα Αξιού και της λιμνοθάλασσας του Αγγελοχωρίου, αλλά και σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή, στους Λαχανόκηπους του δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Σημαντικοί αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια της ΑΝΑΚΕΜ είναι οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος, της Αυτοδιοίκησης καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή.

Συζήτηση με θέμα «Η διαχείριση άγχους στο εργασιακό περιβάλλον»

Με επιτυχία διοργανώθηκε μέσω της πλατφόρμας Zoom, την Δευτέρα 24 Μαΐου, η συζήτηση με θέμα «Η διαχείριση άγχους στο εργασιακό περιβάλλον».
Η Κοινωνική Λειτουργός και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc κα. Παναγιώτα Σαχαρίδη, στην εισήγησή της ανέλυσε τις διαστάσεις του προβλήματος τόσο στο εργασιακό όσο και το οικογενειακό περιβάλλον.
Στη σύγχρονη εποχή το άγχος επισκιάζει συχνά όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ιδιαίτερα εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας της πανδημίας, το άγχος και ο φόβος κυρίως σε ό,τι αφορά στην εργασία πολλαπλασιάζονται και η αποτελεσματική διαχείρισή τους αποτελεί προϋπόθεση για την υγεία των εργαζομένων και τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Αναγνωρίζοντας αυτό το σημαντικό ζήτημα της εποχής μας, η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας απέναντι στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης της διαδικτυακής συζήτησης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά εργαζόμενοι της ΑΝΑΚΕΜ, καθώς και συνεργάτες της από συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Σαχαρίδη και όλους τους συμμετέχοντες.

Διαδικτυακό Σεμινάριο στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Π.Ε. Γρεβενών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων και με σκοπό την υποστήριξη των συναδέλφων Μηχανικών, διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ, την Τετάρτη 31 Μαρτίου, ώρα 18.00.
Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η ισχύουσα Νομοθεσία, η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ στα έργα και η σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
Εισηγητές:
1. Ηλίας Δημητριάδης, Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων, Πρόεδρος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
2. Βασιλική Τσαγκαρλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Παρεμβάσεις:
1. Γιάννης Λυκοτραφίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου
2. Αλέκος Ντούνας, Πρόεδρος Ν.Ε. Γρεβενών, ΤΕΕ/ΤΔΜ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς που δραστηριοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, στην Π.Ε. Λευκάδος και στην Π.Ε. Γρεβενών.

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση ΑΕΚΚ στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Κω

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων και με σκοπό την υποστήριξη των συναδέλφων Μηχανικών, διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ, την Τετάρτη 10 Μαρτίου, ώρα 18.00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Κω.
Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η ισχύουσα Νομοθεσία, η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ στα έργα και η σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
Εισηγητές:
1. Ηλίας Δημητριάδης, Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων, Πρόεδρος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
2. Βασιλική Τσαγκαρλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Παρεμβάσεις:
1. Σπύρος Καλησπεράκης, Πρόεδρος Ν.Ε. Ρεθύμνου ΤΕΕ/ΤΔΚ
2. Γιώργος Χρυσουλάκης, Πρόεδρος Μ.Ε. Κω, ΤΕΕ/ΤΔ
Στόχος μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ερωτήσεις και τις απόψεις τους, γι’ αυτό απευθυνόμαστε στις συγκεκριμένες περιοχές. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί άμεσα και θα καλύψει όλες τις νέες περιοχές εμβέλειας της ΑΝΑΚΕΜ.

Συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ στο συνέδριο Think Green Think Ecology

Η ΑΝΑΚΕΜ συμμετείχε, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, στο συνέδριο Think Green Think Ecology, που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) και η Blue Green NGO, στις 18 & 19/2. Η ομιλία με θέμα “Δυνατότητες βιώσιμης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων – Η περίπτωση των ΑΕΚΚ” δόθηκε από την Σύμβουλο Ανάπτυξης κ. Άννα Μίχου, στο πλαίσιο της 5ης Θεματικής Ενότητας: Ανακύκλωση – “ Ένα μέλλον χωρίς απόβλητα” με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα Ειρήνη Γκέλη.
Νωρίτερα το πρωί δόθηκε συνέντευξη σχετικά με το θέμα στην κα Γκέλη και στον κ. Μωυσή στο Radio North 98.0.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της παρουσίασης στο κανάλι μας στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4wW4UdjpOYA

Ξεκίνησε, με τη συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., το έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λατομείου «Κυριακού» στο Κορωπί

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο ξεκινά ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανακύκλωση των μπαζών στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, μέσω των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συμμετείχε στην τελετή έναρξης των εργασιών της πρώτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης ανενεργού λατομείου στην Αττική, ως ένα από τα τέσσερα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εμβέλεια λειτουργίας στην Περιφέρεια Αττικής, που έχουν αναλάβει το έργο.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί τη βούληση της Πολιτείας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) να αντιμετωπιστεί το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου η νέα εθνική νομοθεσία που προώθησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Την περιβαλλοντική αποκατάσταση του λατομείου «Κυριακού» στο Κορωπί, έχει αναλάβει η σύμπραξη των τεσσάρων αδειοδοτημένων από τον ΕΟΑΝ ΣΣΕΔ που λειτουργούν στην Αττική, ένα εκ των οποίων είναι η ΑΝΑΚΕΜ. Η αποκατάσταση του λατομείου, που βρίσκεται στην τοποθεσία «Λαμπρικά – Μυντρέζα» του Δήμου Κρωπίας, στην Ανατολική Αττική), θα πραγματοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών τα οποία θα προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Αττική αλλά και αδρανών υπολειμμάτων από την επεξεργασία μπαζών που πραγματοποιείται στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης που συνεργάζονται σήμερα με τα τέσσερα αυτά ΣΣΕΔ.
Μέσω του εν λόγω έργου υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εξυπηρετείται η διαχείριση σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων εκσκαφών από έργα συμβεβλημένα με τα ΣΣΕΔ σε όλο το Λεκανοπέδιο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ταχύτερη δυνατή περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναβάθμιση όχι μόνο του λατομείου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η ΑΝΑΚΕΜ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητριάδη και την Σύμβουλο Ανάπτυξης κα Άννα Μίχου στον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιου Αυγερινού, του Δημάρχου Κρωπίας κ. Δημητρίου Κιούση, του Προέδρου του ΕΟΑΝ κ. Νίκου Χιωτάκη, εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και εκπροσώπων των ΣΣΕΔ που συμμετέχουν στη σύμπραξη.

Ο κ. Ηλίας Δημητριάδης σημείωσε ότι «η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει την περιβαλλοντική αποκατάσταση ανενεργών λατομείων συνιστά ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού προβλήματος που ταλανίζει την Ελλάδα και το οποίο αφορά στην ανεξέλεγκτη εναπόθεση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από έργα. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε ένα έργο ουσίας που συμβολίζει ταυτόχρονα την κοινή βούληση Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε ότι αφορά στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος στην μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Η ΑΝΑΚΕΜ, μέσω του πυκνού, πανελλαδικού δικτύου της με περισσότερες από 90 μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης, σε 13 Περιφέρειες και 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, είναι πάντα παρούσα και έτοιμη να συμβάλλει στο μέγιστο των δυνάμεών της σε κάθε παραγωγική πρωτοβουλία που στόχο έχει την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ όχι μόνο στην Αττική, αλλά και όλη την Ελλάδα.»

Η ΑΝΑΚΕΜ στις Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επεκτείνει τη λειτουργία της στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, εντάσσοντας στο δίκτυό της τη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στην περιοχή Μπούφος του Δήμου Θεσπρωτικού.
Επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία της στην στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτίας, εντάσσοντας στο δίκτυό της τη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ» που βρίσκεται στην περιοχή Δάφνη, της Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Σουλίου.

Η έγκριση και λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, αποτελεί ουσιαστικά ένα σταθμό ορόσημο για την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, δίνοντας νέα ώθηση και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην ευρύτερη περιοχή.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα, διαθέτει σήμερα ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο ΑΕΚΚ που περιλαμβάνει ήδη ενενήντα (90) μονάδες ανακύκλωσης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ και εκτείνεται σε 13 Περιφέρειες και 47 Περιφερειακές Ενότητες και το οποίο αναπτύσσεται δυναμικά τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια επιδιώκοντας να φθάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες. Την περίοδο 2013 – 2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.130.000 τόνους ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά σε έργα υποδομής και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η ΑΝΑΚΕΜ στην Π. Ε. Αργολίδας

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επεκτείνει τη λειτουργία της στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, εντάσσοντας στο δίκτυό της τη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ «ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή «ΧΑΛΕΠΑ», στο 3ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Άργους – Νέας Κίου του Δήμου Άργους Μυκηνών.
Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά «μπάζα», προχωρά με πολύ βραδείς ρυθμούς. Η συνήθης πρακτική είναι η εναπόθεση των οικοδομικών μπάζων σε παράνομες υπαίθριες χωματερές ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς εσφαλμένα, έχει κυριαρχήσει η αντίληψη ότι αποτελεί την πιο οικονομική και εύκολη λύση για τη διαχείριση αυτών των υλικών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες περιβαλλοντικών καταστροφών από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές τα οποία εντείνονται ή και προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε δασικές και αγροτικές περιοχές και ρέματα και έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική, υπεύθυνοι για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι οι παραγωγοί των υλικών αυτών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές για τη διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους, συνεργαζόμενοι για το σκοπό αυτό με ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΑΕΚΚ μέσω εγκεκριμένων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Η ΑΝΑΚΕΜ στην Π.Ε. ΚΩ

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επεκτείνει τη λειτουργία της στην Περιφερειακή Ενότητα Κω, εντάσσοντας στο δίκτυό της τη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ «ΑΦΟΙ Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αντιμάχεια της Δ.Ε. Ηρακλειδών του Δήμου Κω.
Η έγκριση και λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στην Π.Ε. Κω που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, αποτελεί ουσιαστικά ένα σταθμό ορόσημο για την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, δίνοντας νέα ώθηση και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην ευρύτερη περιοχή.