10/03/2017: ΗΜΕΡΙΔΑ “Έναρξη Θεσμού Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων στη Π.Ε. Καστοριάς”

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας.


 

↵ Πίσω στις Δράσεις