ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε."

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 13 Περιφέρειες και 43 Νομούς.

Συνεργασίες

Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά εκατόν είκοσι (120) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Αττικής (10), Θεσσαλονίκης (14), Σερρών (4), Ημαθίας (1), Πέλλας (3), Πιερίας (1), Χαλκιδικής (11), Έβρου (3), Ξάνθης (1),  Δράμας (3), Καβάλας (3 εκ των οποίων 1 στη Θάσο),  Ροδόπης (1), Κοζάνης (3), Φλώρινας (1), Καστοριάς (1), Γρεβενών (1), Ιωαννίνων (1), Πρεβέζης (1), Θεσπρωτίας (2), Αχαΐας (2), Αιτωλοακαρνανίας (9), Λαρίσης (5), Μαγνησίας (1), Εύβοιας (2), Φωκίδας (1), Ευρυτανίας (2), Λέσβου (4 εκ των οποίων 1 στη Λήμνο), Χίου (1), Κυκλάδων (10) [Σύρος 3, Αμοργός 1, Θήρα 2, Σίκινος 1, Πάρος 1, Τήνος 1, Κέα 1], Ηρακλείου (1), Χανίων (3), Ρεθύμνου (2), Λασιθίου (3), Κέρκυρας (3), Κεφαλληνίας (2), Ζακύνθου (1), Αργολίδος (2), Λακωνίας (1).

Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων των 6.000 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.

Δράσεις ενημέρωσης

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,  η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προχωρά σε συνεχή ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (δημόσιες υπηρεσίες, εργολαβικές επιχειρήσεις κλπ.) για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ενώ οργανώνει και συμμετέχει σε σχετικές συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελέσματα

Στις περιοχές της χώρας όπου δραστηριοποιείται, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά στη κατασκευή έργων υποδομών ή ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, που έχει, πλέον, απόλυτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπολείμματα οδηγούνται σε χώρους διάθεσης καταλοίπων αδρανών υλικών.