Συλλογή Φωτογραφιών

Απομάκρυνση και Ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ από τον ποταμό Χαβρία, στην Ορμύλια Χαλκιδικής