Ομιλία της ΑΝΑΚΕΜ στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Με ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ηλία Δημητριάδη συμμετείχε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στο 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ “ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες”, στην Αθήνα, στις 28 Φεβρουαρίου 2020.
Το ενδιαφέρον αποδείχθηκε από το πλήθος των ερωτήσεων και τη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του κ. Δημητριάδη.