Εύβοια: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανακύκλωση ΑΕΚΚ από την ΑΝΑΚΕΜ

Όπως στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, έτσι και στην ανακύκλωση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά “μπάζα”, έχουν γίνει βήματα στη χώρα μας, αλλά με πολύ βραδείς ρυθμούς.

Η συνήθης πρακτική είναι η παράνομη εναπόθεσή τους σε ρέματα και χωράφια καθώς πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι αυτή είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπάζων, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. Παράδειγμα, το ανυπολόγιστο κόστος από φυσικές καταστροφές, όπως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, που εντείνονται ή προκαλούνται από μπάζα σε ρέματα και δασικές ή αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται, με ευθύνη αυτών οι οποίοι τα παράγουν, σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας οι οποίες συνεργάζονται με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Η παρουσία στην Π.Ε. Ευβοίας

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της στην Π.Ε. Ευβοίας τον Ιούνιο του 2020 και συνεργάζεται με μία Μονάδα Ανακύκλωσης στην περιοχή της Αμαρύνθου. Η έγκριση της ΑΝΑΚΕΜ στην Π.Ε. Ευβοίας, παρ’ όλη την προγενέστερη λειτουργία ΣΣΕΔ στο νομό, θα συμβάλει καθοριστικά στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που έχει ανάγκη η περιοχή. Επιθυμώντας η ΑΝΑΚΕΜ να συνεισφέρει στα παραπάνω στο μέγιστο βαθμό, πραγματοποίησε μέσω του διευθύνοντα συμβούλου της, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έκτακτες συναντήσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας καθώς και με εκπρόσωπους της Αυτοδιοίκησης.

Ισχυρή παρουσία σε όλη τη χώρα

Το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. περιλαμβάνει ήδη ογδόντα (80) μονάδες ανακύκλωσης σε 12 Περιφέρειες και 33 Περιφερειακές Ενότητες (νομούς), ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες. Την περίοδο 2013 – 2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.130.000 τόνους ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά σε έργα υποδομής και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η ΑΝΑΚΕΜ ζητά Πολιτικό Μηχανικό για απασχόληση στην ΠΕ Χαλκιδικής

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για συνεργασία σε υποκατάστημα της εταιρείας στην Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση ή Μεταπτυχιακό σε θέματα Περιβάλλοντος
 2. Εμπειρία σε έργα
 3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 5. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
 • ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και εργασίας σε συνθήκες υπό πίεση,
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 1. Αυτοψίες σε ιδιωτικά ή δημόσια έργα και σε χώρους παράνομης απόθεσης ΑΕΚΚ.
 2. Επικοινωνία και συναντήσεις με Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, με φορείς, με τεχνικές εταιρείες και με επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
 3. Διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών έναντι των αρμοδίων αρχών για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ.
 4. Συνεργασία και συμμετοχή σε συναντήσεις με τα στελέχη της εταιρίας, σύνταξη εκθέσεων απολογισμού.

 

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15/11/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα: θέση Πολιτικού Μηχανικού – Χαλκιδική.

Εισήγηση του Προέδρου της ΑΝΑΚΕΜ Ηλία Δημητριάδη στο σεμινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΤΕΕ για τα ΑΕΚΚ

Με εκτενή εισήγηση για την παραγωγή και διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον τρόπο υπολογισμού και διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα συμμετείχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ σε σεμινάριο στην Λάρισα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONDEREFF και απευθυνόταν σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Τις εργασίες χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.

Η ΑΝΑΚΕΜ στηρίζει την ανακύκλωση: Χορηγός στην εκδήλωση «Ανακύκλωση Μόνο. Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα 6» που συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και τον σύλλογο “Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας”

Η ΑΝΑΚΕΜ, ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία πρωτότυπη εκδήλωση η οποία προβάλλει την ιδέα της ανακύκλωσης. Έτσι, η εταιρεία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον δραστηριοποιείται σχεδόν στο σύνολο της χώρας, είναι χορηγός της εκδήλωσης με τίτλο «Ανακύκλωση μόνο. Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα 6», η οποία θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο χώρο της πλατείας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια μοναδική επίδειξη μόδας, με ρούχα φτιαγμένα από υλικά προς ανακύκλωση και την φετινή χρονιά έχει θέμα της την «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»!

Μεγάλοι συγγραφείς της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας εμπνέουν με τα κείμενά τους τις σχεδιάστριες και τους σχεδιαστές, οι οποίοι ντύνουν τους πρωταγωνιστές με υλικά προς ανακύκλωση.

Ήρωες και ηρωίδες των Paul Bowles, Colette, Françoise Sagan, Joseph Kessel, Federico Garcia Lorca, Κωνσταντίνου Καβάφη, Paulo Coelho, Εμμανουήλ Ροΐδη, F. Scott Fitzgerald, Lewis Caroll, Virginia Woolf, Marquis de Sade, Tennessee Williams, Gustave Flaubert, Gabriel Garcia Marquez, Μαρίας Ιορδανίδου, Antoine de Saint Exupery, Κώστα Ταχτσή, Στράτη Μυριβήλη και άλλων θα περπατήσουν στον υπαίθριο χώρο του Μεγάρου Μουσικής με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τον Θερμαϊκό και τον Όλυμπο.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Bernard Cuomo, ο οποίος θα μας εισαγάγει και θα μας απογειώσει στο θέαμα με τη συνοδεία της χορεύτριας Ροδούλας Γκουλιαμπέρη και της ομάδας της.

Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν οι σχεδιάστριες και σχεδιαστές: Νίκος Καραγιαννίδης, Κρίστυ Αργυροπούλου, Ουρανία Αφεντούλη, Ελένη Χιωτάκη Το εργαστήρι μας, Ελευθερία Φιλοκώστα, Βασιλική Αποστολίδου, Άννα Παντελίδου, Ανθή Γιαννοπούλου, Ελένη Φωκά, Νικολέτα Τσικώτη, Παστελά Χριστίνα και Ελισάβετ Κουλτσιόγλου, Άννα Μηλώση, Νίκος Γλαβίνας, Σοφία Γεωργιάδου, Αγγελική Ταλιαδούρου, “Τεχνήεσσα”, Σοφία Μπομπορίδου, Πετρούλα Γεωργιάδου, Σοφία Βυζοβίτη, Elena Snezana Krstic, Βασιλική Μικρού, Σοφία Ψιλοπούλου, Σοφία Βουλαλά, Αναστασία Βελισσαροπούλου, Bernard Cuomo, Αθανάσιος Βασιλειάδης.

——————————————————————————–

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ)

ΔΕΘ-HELEXPO και το ξενοδοχείο THE MODERNIST.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

mob salons: z2zoidihairsalon, Pola& art, Hair Affair by Mitsas και StefanosAggelidishairsalon, Make up concepts academy bymariannavlasidou

——————————————————————————–

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Πλατεία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ώρα έναρξης: 18.30

Είσοδος ελεύθερη (προσκλήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά ή από τα εκδοτήρια του ΜΜΘ)

Διοργάνωση: ΟΜΜΘ – Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας

——————————————————————————–

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλες οι εκδηλώσεις στο ΜΜΘ πραγματοποιούνται με απόλυτη τήρηση των υγειονομικών υποδείξεων από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ που ισχύουν σήμερα, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

– Επιτρέπονται μόνο καθήμενοι θεατές.

– Ανά δύο θέσεις πρέπει να υπάρχει κενός χώρος.

– Σε περίπτωση ομαδικής κράτησης, ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στα τέσσερα άτομα με κενό χώρο από την επόμενη κράτηση.

– Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων μεταξύ της σκηνής και της πρώτης σειράς θεατών.

– Κατά την είσοδο και έξοδο του κοινού, αλλά και όπου αλλού χρειάζεται, θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.

– Ο συντονισμός της ροής και η τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους γίνεται υποχρεωτικά από ταξιθέτες.

– Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο της εκδήλωσης.

– Δεν προβλέπεται διάλειμμα.

– Υπάρχει ισχυρή σύσταση για ηλεκτρονική αγορά/κράτηση εισιτηρίων.

Η ΑΝΑΚΕΜ ζητά Πολιτικό Μηχανικό για άμεση πρόσληψη

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για άμεση πρόσληψη στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
 2. 5ετής εμπειρία σε έργα.
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 4. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα,
 • ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και εργασίας σε συνθήκες υπό πίεση,
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
 • μόνιμη κατοικία στην Αττική.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε έργα κατεδάφισης κτιρίων.
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 1. εργασία σε έργα κατεδάφισης κτιρίων
 2. οργάνωση και επίβλεψη διαδικασιών διαλογής και αξιοποίησης ΑΕΚΚ
 3. σύνταξη αναφορών και συμμετοχή στην σύνταξη απολογισμού

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα: θέση Πολιτικού Μηχανικού – Αττική.

Ρυθμίσεις για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στις οικοδομικές εργασίας

Με το άρθρο 89 του Νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ρυθμίζονται θέματα που διασφαλίζουν τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αυτά που αποκαλούμε μπάζα), κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που χρήζουν άδειας από την Πολεοδομία.

 • Με τις νέες διατάξεις καταργείται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για την διαχείριση των ΑΕΚΚ κατά την έκδοση της άδειας αντί της σύμβασης με εγκεκριμένο Σύστημα, καθώς αυτή οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των έργων σε σύγχυση σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και παρήγαγε επιπλέον γραφειοκρατία.
 • Στο εξής, σε κάθε οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών, απαιτείται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Σύμβαση με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ για την επεξεργασίας – ανακύκλωση τους.

Συγκεκριμένα:

 1. Για να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια δόμησης, καθώς και έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή αποκατάστασης κατασκευών, υποβάλλονται Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και Σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ.
 2. Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και να θεωρηθεί ότι ένα έργο έχει περατωθεί, είναι προαπαιτούμενη η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης της βεβαίωσης διαχείρισης των ΑΕΚΚ που εκδίδει το συμβαλλόμενο ΣΕΔ.
 3. Αποτελεί υποχρέωση η σύνταξη και κατάθεση ΣΔΑ για τις εργασίες μικρής κλίμακας, καθώς και η κατάθεση της αντίστοιχης σύμβασης με ΣΕΔ. Εάν από τις εργασίες δεν παράγονται ΑΕΚΚ, δηλώνεται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση.
 4. Στους νομούς όπου δεν λειτουργούν ΣΕΔ οι υπόχρεοι διαχειριστές υποβάλλουν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Δηλώνουν Υπεύθυνα ότι θα συνεργαστούν με ΣΕΔ και θα οδηγήσουν τα ΑΕΚΚ σε μονάδα ανακύκλωσης, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του έργου ή της εργασίας εγκριθεί η λειτουργία ΣΕΔ στον Νομό.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις συμπληρώνουν και αποσαφηνίζουν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των Αποβλήτων από τις κατεδαφίσεις, κατασκευές, ανακαινίσεις και εκσκαφές και συμβάλλουν στην εφαρμογή της ανακύκλωσης των αποβλήτων και την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΑΝΑΚΕΜ είναι, όπως πάντα, κοντά στον μηχανικό, τον ιδιώτη, τον κατασκευαστή και τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να υλοποιηθεί με τον προσφορότερο τρόπο η διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Ξεκίνησε στο Ηράκλειο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του και στο νομό Ηρακλείου, εξυπηρετώντας πλέον όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς η λειτουργία μονάδας στο Ηράκλειο,  μετά τα Χανιά, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, επιλύει ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται από κάθε λογής τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά.

Πλέον είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους οι οποίοι υποβαθμίζουν το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και πυρκαγιές. Η μονάδα που έχει αδειοδοτηθεί μέσω του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι η Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

Τι  πρέπει να κάνουμε;

Όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται στην αδειοδοτημένη μονάδα. Αυτό οφείλουν να το διασφαλίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το ΣΣΕΔ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση, με την υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Σύμβασης με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ πριν την έκδοση της άδειας και της Βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ που εκδίδει το ΣΣΕΔ μετά το πέρας των εργασιών.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, οι πολίτες ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία συλλέγει τα μπάζα, στο τέλος των εργασιών, τη βεβαίωση του ΣΣΕΔ για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Έπειτα από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κ.λπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται, εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πόσο κοστίζει η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά, όπως υπάρχει εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας στην τιμή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όμως η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή. Επιπλέον, το ‘κόστος’ κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος. Ειδικότερα:

– Το κόστος αποκατάστασης των “μπαζωμένων” ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

– Η ζημία από τις πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης

Λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στις νέες συνθήκες

Αγαπητοί συνεργάτες,

προχωρώντας από το “μένουμε σπίτι”  στο “μένουμε ασφαλείς“, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΚΕΜ παραμένει συνεπής στην τήρηση όλων των κανόνων και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Η εταιρία μας συνεχίζει την λειτουργία της, μειώνοντας την απομακρυσμένη εργασία και αυξάνοντας, τα στελέχη που εργάζονται στο γραφείο.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο σταθερό μας τηλέφωνο 2310595085, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anakem.gr και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ευχόμενοι να είστε εσείς και οι οικογένειες σας υγιείς, θα σας ενημερώνουμε για κάθε τυχόν αλλαγή στην εργασία μας, ανάλογα με τις εξελίξεις και τους περιορισμούς που θέτουν η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές.

Λειτουργία της ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Αγαπητοί συνεργάτες,

μετά τις νέες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει όλους τους κανόνες και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σας, η εταιρία μας θα συνεχίσει την λειτουργία της, εφαρμόζοντας την εκ περιτροπής απομακρυσμένη εργασία. Στο γραφείο θα υπάρχει καθημερινά προσωπικό ασφαλείας και τα υπόλοιπα στελέχη μας θα εργάζονται από το σπίτι.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο σταθερό μας τηλέφωνο 2310595085, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anakem.gr και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ευχόμενοι να είστε εσείς και οι οικογένειες σας υγιείς, θα σας ενημερώνουμε για κάθε τυχόν αλλαγή στην εργασία μας, ανάλογα με τις εξελίξεις και τους περιορισμούς που θέτουν η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές.