Ημερίδα στο Αγρίνιο

Ημερίδα  με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Αιτωλοακαρνανία», διοργανώνει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα έναρξης 09.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στο Αγρίνιο, στην οδό Πάνου Σούλου 11.

Εσπερίδα στην Πάτρα

Εσπερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», την Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα έναρξης 18.30, στην Πάτρα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Διοργανώνεται από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με την υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων», την Τετάρτη 22 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 π.μ., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ηπείρου.

Διοργανώνεται από το ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Στο εξής, στο νομό Ιωαννίνων υπάρχει διέξοδος για τα απόβλητα που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο και είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν  το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών.

Οι εργασίες της Ημερίδας θα ολοκληρωθούν με Σεμινάριο για τους μηχανικούς, με θέμα τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη Ζάκυνθο

Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ζακύνθου» διοργανώνεται, την Δευτέρα 13 Μαΐου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου.

Τη συνδιοργανώνουν το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, με την υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου, του ΤΕΕ/ΤΔΕ Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

Η ημερίδα αφορά στη διαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων και εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, καθώς και σεμινάριο για τους τεχνικούς, με αντικείμενο τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Σε επτά (7) νέους νομούς ξεκινά η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ξεκινά η ανακύκλωση των μπαζών

Τέλος στους μπαζότοπους, τέλος στα μπάζα και στην ανεξέλεγκτη απόθεση τους στους  νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λασιθίου, Φωκίδας, Χίου βάζει η άδεια που έλαβε η ΑΝΑΚΕΜ για ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. Το γνωστό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) επεκτείνεται πλέον και στους επτά (7) παραπάνω νομούς και φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παράγονται από κάθε τεχνικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο.

Ως γνωστό, αυτά τα απόβλητα (κοινώς μπάζα) που εγκαταλείπονται σε παράνομους μπαζότοπους υποβαθμίζουν το περιβάλλον, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Τι  αλλάζει με την ΑΝΑΚΕΜ;

Πλέον όμως, όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένη με την ΑΝΑΚΕΜ. Αυτό διασφαλίζεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το Σύστημα. Ενώ μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η υπηρεσία  εκδίδει άδεια δόμησης. Αφού όμως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, στο τέλος των εργασιών, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία που συλλέγει τα μπάζα, τη βεβαίωση του Συστήματος για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ σε μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Μετά από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ (μπάζα) γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κλπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται.

Κοστίζει τελικά η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά. Είναι η ανάλογη εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας που ο κάθε καταναλωτής καταβάλλει στην τιμή ενός προϊόντος.

Η εισφορά για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι πολύ μικρή σε σχέση με το κόστος κάθε έργου από το οποίο παράγονται.

Για να γίνει, επιπλέον, κατανοητό το μικρό ή μεγάλο κόστος της ανακύκλωσης μπάζων αρκεί να αναλογιστεί κανείς:

α. το κόστος για την αποκατάσταση των μπαζωμένων ρεμάτων. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.
β. Το κόστος από τις ζημιές που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος – πολλές φορές και με τη ζωή του…  Άρα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

γ. Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο. Κι αυτό το πληρώνει ο φορολογούμενος – ακόμα και με την υγεία του.

δ. Το κόστος της ζημιάς από τις πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη. Και αυτό το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.

Συνεπώς, το “κόστος” κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Όχι πια μπάζα

Με την ΑΝΑΚΕΜ λέμε όχι πια μπάζα! Για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα, η ΑΝΑΚΕΜ προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και περισσότερων πληροφοριών στην ιστοσελίδα www.anakem.gr

Απονομή βραβείου Greek Green Awards στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ο Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Γεώργιος – Σταύρος Κρεμλής απένειμε το βραβείο Greek Green Awards 2019 στην κατηγορία της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Ηλίας Δημητριάδης και το Ιδρυτικό Μέλος του ΣΣΕΔ Γιάννης Παπαηλιόπουλος, οι οποίοι στις δηλώσεις τους προδιέγραψαν την πορεία που χαράσσει η ΑΝΑΚΕΜ και εξήγγειλαν την καμπάνια για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα.

Παρακολουθείστε το βίντεο στο κανάλι μας στο youtube

Εκστρατεία για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα ξεκινά η ΑΝΑΚΕΜ

Εκστρατεία ενημέρωσης για “μια Ελλάδα χωρίς μπάζα” ξεκινά η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. το 2019. Την είδηση έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. κ. Ηλίας Δημητριάδης, ο οποίος, λαμβάνοντας το βραβείο που κέρδισε το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην κατηγορία Στερεά και Αστικά Απόβλητα στην 3η Διεθνή Έκθεση VerdeTec, σημείωσε ότι “το όραμα μας για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα μόλις ξεκίνησε να γίνεται πραγματικότητα” αλλά “έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας”.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το ιδρυτικό μέλος του Συστήματος κ. Ιωάννης Παπαηλιόπουλος, ο οποίος κατά τη βράβευση επιβεβαίωσε την ενίσχυση της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα της ανακύκλωσης. “Πιστεύουμε ότι ο πολίτης αγαπάει το καθαρό περιβάλλον” τόνισε ο κ. Παπαηλιόπουλος και υπενθύμισε ότι “η παράνομη απόθεση κοστίζει σε όλους μας”.

Κατά την απονομή του βραβείου, ο κ. Γιώργος Κρεμλής,, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας,είπε ότι ο εθνικός στόχος για το 2020 είναι η ανακύκλωση του 70% αποβλήτων που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα, όμως σήμερα δεν έχουμε ακόμη επιτύχει ποσοστό 20% και τόνισε ότι “χάρη στην ΑΝΑΚΕΜ αυξήθηκε ήδη το 2019 10 ποσοστιαίες μονάδες η κάλυψη της Ελλάδας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης των μπάζων και με τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ΑΝΑΚΕΜ θεωρώ ότι θα πλησιάσουμε περισσότερο τον εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο”.

Βράβευση με ευρωπαϊκή βούλα 

Μάλιστα ο κ. Κρεμλής επιβραβεύοντας με …ευρωπαϊκή βούλα την ΑΝΑΚΕΜ, μνημόνευσε την σύμβουλο ανάπτυξης της εταιρείας κα Άννα Μίχου, η οποία του είχε πει πως στο άμεσο μέλλον η λέξη “μπάζα” θα γίνει κομπλιμέντο, “καθώς ανακυκλώνονται έως 100%”.

Η κα Μίχου που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας, στην παρουσίαση της στο πλαίσιο της έκθεσης, περιέγραψε με στοιχεία την δυναμική πορεία της εταιρείας στα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Το 2012 η εταιρεία ξεκίνησε να συνεργάζεται με μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε επτά νομούς και μία περιφέρεια, για να φτάσει το 2018 να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών σε 49 μονάδες επεξεργασίας, σε 26 νομούς και 10 περιφέρειες. Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του τονάζ ανακυκλώμενων υλικών, από 3.000 τόνους περίπου το 2013, στις 617.000 τόνους το 2018.

Ρεκόρ συμβάσεων για το 2018Continue reading

Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυναμική θα είναι η παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στην 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec 2019. Ακολουθώντας μια εξίσου δυναμική πορεία ανάπτυξης που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. θα κάνει αισθητή την παρουσία της, τόσο με το περίπτερο της και την συμμετοχή των στελεχών της στο Φόρουμ και τα workshop της Έκθεσης, όσο και με την υποψηφιότητα της για τα Greek Green Awards 2019.

Συγκεκριμένα, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. διαγωνίζεται στην κατηγορία Στερεά και Αστικά Απόβλητα, “Επεξεργασία – Ανακύκλωση – Αδρανή” και διεκδικεί βραβείο (η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου ώρα 18:00 – 20:00) για να επισφραγίσει την αξιοσημείωτη άνοδο την 1η εξαετία λειτουργία της.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ξεκίνησε ως ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με μια συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, στα έξι χρόνια συνεπούς συμβολής της στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την εναλλακτική διαχείριση, την τήρηση της νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος, πέτυχε να εντάξει στο δίκτυο της 45 Μονάδες Ανακύκλωσης σε δέκα Περιφέρειες και 26 Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτοντας γεωγραφικά το 45% της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα μάλιστα με το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. φιλοδοξεί να επεκταθεί άμεσα σε άλλες πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στην εμπιστοσύνη που δείχνει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στην υψηλή τεχνογνωσία και τον δυναμισμό των στελεχών της, γεγονός που θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν όσοι παρακολουθήσουν τις εργασίες της Έκθεσης.

Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα της Έκθεσης, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 15:40, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρίαδης θα συμμετάσχει στην Γ΄ Ενότητα της συζήτησης “Η στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η πρόκληση των smart cities”. Νωρίτερα την ίδια μέρα, στις 12:30, η σύμβουλος ανάπτυξη ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ κα. Άννα Μίχου θα συμμετάσχει στην Α΄ Ενότητα και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 14:30 η υπεύθυνη λειτουργίας κα Βασιλική Τσαγκαρλή στην ΣΤ΄ Ενότητα. Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 17:00 στην Η΄ Ενότητα της συζήτησης, την εταιρία θα εκπροσωπήσει ο Ιωάννης Παπαηλιόπουλος ανάμεσα σε ένα πάνελ αξιόλογων συνομιλητών που θα συντονίσει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Βεργάδος. Επίσης, την Κυριακή στις 17:30 ο κ. Δημητριάδης θα κάνει μια συνολική παρουσίαση της εταιρίας σε πάνελ ομιλητών με θέμα: “Διαχείριση και ανακύκλωση απορριμάτων εκσκαφών και οικοδομικών υλικών”.

Στο περίπτερο της εταιρίας οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν περισσότερο για τη δράση της ΑΝΑΚΕΜ και τις διαδικασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ. Όσοι επιθυμούν να διερευνήσουν δυνατότητες και πεδία συνεργασίας θα δοθεί πρόσκληση σε κοκτέιλ γνωριμίας.

Παρακαλούμε κατεβάστε την πρόσκληση για την είσοδο σας στην έκθεση