Αποτελέσματα της ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο Αγρίνιο

Το θεσμικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ώστε να περιοριστεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσής τους σε παράνομους μπαζότοπους, ανέδειξε η ημερίδα η οποία έγινε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο. Θέμα της ήταν «Η εφαρμογή της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» και τη διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ως προς τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων καθώς και οι ανάγκες και εξελίξεις στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΑΕΚΚ και των δευτερογενών υλικών.

Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της ημερίδας παρουσιάστηκαν: το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, οι τρόποι εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και η αξιοποίηση των ΑΕΚΚ και των δευτερογενών υλικών στον τομέα των κατασκευών, ενώ στη δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της ορθής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Από τις εισηγήσεις οι οποίες έγιναν στη διάρκεια της ημερίδας προέκυψαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Το ποσοστό ανακύκλωσης στη χώρα μας δεν φτάνει το 20%, ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 70% των αποβλήτων μέχρι το 2020.
  • Τα ΑΕΚΚ ή κοινώς τα μπάζα, αποτελούν μία τεράστια και ανεπούλωτη περιβαλλοντική πληγή καθώς χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καταλήγουν καθημερινά σε ρέματα, δάση και δημόσιους χώρους, ενώ θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, έχουν εντοπισθεί σε ευαίσθητες οικολογικά και προστατευόμενες περιοχές.
  • Υπάρχει ανάγκη για συνεχή ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και των φορέων σε θέματα γύρω από την κυκλική οικονομία και ιδίως την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
  • Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες και το πρώτο ΣΣΕΔ που αξιολογήθηκε και ανανέωσε την έγκριση του από τον ΕΟΑΝ με βάση το νέο νόμο 4495/2017. Με τη δραστηριότητά της, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Την περίοδο 2013 – 2018 διαχειρίστηκε περίπου 1.300.000 τόνους, από τους οποίους ανακτήθηκαν περισσότεροι από τους μισούς (650.000 τόνοι) που μετατράπηκαν σε υλικό για τεχνικά έργα.
  • Επισημάνθηκε, τέλος, ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ώστε όταν καλούν εταιρείες για να παραλάβουν τα μπάζα τους να ζητούν απ’ αυτές την αναγκαία βεβαίωση από Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προκειμένου να είναι σίγουροι ότι τα μπάζα τους θα παραληφθούν από αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας και δεν θα καταλήξουν σε κάποιο ρέμα, δασική έκταση ή ανεξέλεγκτη χωματερή.

Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισαν ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ι. Τσιρώνης και ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Αγρινίου κ. Α. Καλαμπαλίκης.

Οι παρεμβάσεις

– Ο βουλευτής και πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ιωάννης Τσιρώνης ανέλυσε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και τη θέση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ σ’ αυτή, τις δυνατότητες διείσδυσης των δευτερογενών υλικών στην αγορά και τις νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν στον τομέα. Επίσης έθεσε σημαντικά θέματα για τη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως το ρόλο των Συστημάτων και τη σχέση τους με τους διαχειριστές και τον έλεγχο της παράνομης απόθεσης και επί της συνολικής οργάνωσης της διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

– Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανός Μπλέτσας εστίασε στις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας και εξειδίκευσε προτάσεις και ευκαιρίες για την Αιτωλοακαρνανία, ενώ δεσμεύτηκε στην επεξεργασία προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εναλλακτική Διαχείριση των ΑΕΚΚ.

– Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., Ηλίας Δημητριάδης αναφέρθηκε αναλυτικά στον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας που σήμερα συνεργάζεται με 57 μονάδες ανακύκλωσης αποβλήτων και στη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, για την οποία ζήτησε να τηρείται από τους υπόχρεους διαχειριστές, ώστε να  αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Παρουσίασε στοιχεία για το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Αιτωλοακαρνανία, υπολογίζοντας ότι από το 2008 έως το 2018 έχουν αποτεθεί στο περιβάλλον, από δραστηριότητες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ποσότητες αποβλήτων που θα μπορούσαν καλύψουν  192 γήπεδα ποδοσφαίρου σε ύψος 2 μέτρων.

– Ο Ιωάννης Παπαηλιόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας «Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανέλυσε τις διαδικασίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στις μονάδες, ενημέρωσε για τα παραγόμενα δευτερογενή υλικά και τι δυνατότητες χρήσης τους στα δημόσια έργα και τόνισε πως η μη διαλογή στην πηγή αυξάνει σημαντικά, μέχρι και επτά φορές το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Η Άννα Μίχου, Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.,  περιέγραψε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης διαχείρισης ΑΕΚΚ των υπόχρεων διαχειριστών με την ΑΝΑΚΕΜ, καθώς και τον τρόπο ελέγχου και βεβαίωσης της ορθής διαχείρισης. Επίσης, ανέλυσε τον τρόπο υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων κατά την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου και τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που απαιτείται

Ημερίδα στο Αγρίνιο

Ημερίδα  με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Αιτωλοακαρνανία», διοργανώνει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα έναρξης 09.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στο Αγρίνιο, στην οδό Πάνου Σούλου 11.

Εσπερίδα στην Πάτρα

Εσπερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», την Τετάρτη 19 Ιουνίου, ώρα έναρξης 18.30, στην Πάτρα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Διοργανώνεται από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με την υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων», την Τετάρτη 22 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 π.μ., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ηπείρου.

Διοργανώνεται από το ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Στο εξής, στο νομό Ιωαννίνων υπάρχει διέξοδος για τα απόβλητα που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο και είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν  το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών.

Οι εργασίες της Ημερίδας θα ολοκληρωθούν με Σεμινάριο για τους μηχανικούς, με θέμα τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη Ζάκυνθο

Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ζακύνθου» διοργανώνεται, την Δευτέρα 13 Μαΐου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου.

Τη συνδιοργανώνουν το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, με την υποστήριξη του Δήμου Ζακύνθου, του ΤΕΕ/ΤΔΕ Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

Η ημερίδα αφορά στη διαδικασία παραγωγής των τεχνικών έργων και εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στόχος είναι μέσα από τις εργασίες της ημερίδας να ενημερωθούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, καθώς και σεμινάριο για τους τεχνικούς, με αντικείμενο τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Σε επτά (7) νέους νομούς ξεκινά η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ξεκινά η ανακύκλωση των μπαζών

Τέλος στους μπαζότοπους, τέλος στα μπάζα και στην ανεξέλεγκτη απόθεση τους στους  νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λασιθίου, Φωκίδας, Χίου βάζει η άδεια που έλαβε η ΑΝΑΚΕΜ για ανακύκλωση των ΑΕΚΚ. Το γνωστό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) επεκτείνεται πλέον και στους επτά (7) παραπάνω νομούς και φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο για τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παράγονται από κάθε τεχνικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο.

Ως γνωστό, αυτά τα απόβλητα (κοινώς μπάζα) που εγκαταλείπονται σε παράνομους μπαζότοπους υποβαθμίζουν το περιβάλλον, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφορείς, εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Τι  αλλάζει με την ΑΝΑΚΕΜ;

Πλέον όμως, όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης που είναι συμβεβλημένη με την ΑΝΑΚΕΜ. Αυτό διασφαλίζεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το Σύστημα. Ενώ μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η υπηρεσία  εκδίδει άδεια δόμησης. Αφού όμως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, στο τέλος των εργασιών, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία που συλλέγει τα μπάζα, τη βεβαίωση του Συστήματος για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ σε μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Μετά από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ (μπάζα) γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κλπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται.

Κοστίζει τελικά η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά. Είναι η ανάλογη εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας που ο κάθε καταναλωτής καταβάλλει στην τιμή ενός προϊόντος.

Η εισφορά για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι πολύ μικρή σε σχέση με το κόστος κάθε έργου από το οποίο παράγονται.

Για να γίνει, επιπλέον, κατανοητό το μικρό ή μεγάλο κόστος της ανακύκλωσης μπάζων αρκεί να αναλογιστεί κανείς:

α. το κόστος για την αποκατάσταση των μπαζωμένων ρεμάτων. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.
β. Το κόστος από τις ζημιές που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς. Το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος – πολλές φορές και με τη ζωή του…  Άρα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

γ. Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο. Κι αυτό το πληρώνει ο φορολογούμενος – ακόμα και με την υγεία του.

δ. Το κόστος της ζημιάς από τις πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη. Και αυτό το πληρώνει τελικά ο φορολογούμενος.

Συνεπώς, το “κόστος” κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Όχι πια μπάζα

Με την ΑΝΑΚΕΜ λέμε όχι πια μπάζα! Για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα, η ΑΝΑΚΕΜ προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και περισσότερων πληροφοριών στην ιστοσελίδα www.anakem.gr

Απονομή βραβείου Greek Green Awards στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ο Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Γεώργιος – Σταύρος Κρεμλής απένειμε το βραβείο Greek Green Awards 2019 στην κατηγορία της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Ηλίας Δημητριάδης και το Ιδρυτικό Μέλος του ΣΣΕΔ Γιάννης Παπαηλιόπουλος, οι οποίοι στις δηλώσεις τους προδιέγραψαν την πορεία που χαράσσει η ΑΝΑΚΕΜ και εξήγγειλαν την καμπάνια για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα.

Παρακολουθείστε το βίντεο στο κανάλι μας στο youtube

Εκστρατεία για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα ξεκινά η ΑΝΑΚΕΜ

Εκστρατεία ενημέρωσης για “μια Ελλάδα χωρίς μπάζα” ξεκινά η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. το 2019. Την είδηση έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. κ. Ηλίας Δημητριάδης, ο οποίος, λαμβάνοντας το βραβείο που κέρδισε το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην κατηγορία Στερεά και Αστικά Απόβλητα στην 3η Διεθνή Έκθεση VerdeTec, σημείωσε ότι “το όραμα μας για μια Ελλάδα χωρίς μπάζα μόλις ξεκίνησε να γίνεται πραγματικότητα” αλλά “έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας”.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το ιδρυτικό μέλος του Συστήματος κ. Ιωάννης Παπαηλιόπουλος, ο οποίος κατά τη βράβευση επιβεβαίωσε την ενίσχυση της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα της ανακύκλωσης. “Πιστεύουμε ότι ο πολίτης αγαπάει το καθαρό περιβάλλον” τόνισε ο κ. Παπαηλιόπουλος και υπενθύμισε ότι “η παράνομη απόθεση κοστίζει σε όλους μας”.

Κατά την απονομή του βραβείου, ο κ. Γιώργος Κρεμλής,, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας,είπε ότι ο εθνικός στόχος για το 2020 είναι η ανακύκλωση του 70% αποβλήτων που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα, όμως σήμερα δεν έχουμε ακόμη επιτύχει ποσοστό 20% και τόνισε ότι “χάρη στην ΑΝΑΚΕΜ αυξήθηκε ήδη το 2019 10 ποσοστιαίες μονάδες η κάλυψη της Ελλάδας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης των μπάζων και με τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ΑΝΑΚΕΜ θεωρώ ότι θα πλησιάσουμε περισσότερο τον εθνικό και ευρωπαϊκό στόχο”.

Βράβευση με ευρωπαϊκή βούλα 

Μάλιστα ο κ. Κρεμλής επιβραβεύοντας με …ευρωπαϊκή βούλα την ΑΝΑΚΕΜ, μνημόνευσε την σύμβουλο ανάπτυξης της εταιρείας κα Άννα Μίχου, η οποία του είχε πει πως στο άμεσο μέλλον η λέξη “μπάζα” θα γίνει κομπλιμέντο, “καθώς ανακυκλώνονται έως 100%”.

Η κα Μίχου που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας, στην παρουσίαση της στο πλαίσιο της έκθεσης, περιέγραψε με στοιχεία την δυναμική πορεία της εταιρείας στα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Το 2012 η εταιρεία ξεκίνησε να συνεργάζεται με μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε επτά νομούς και μία περιφέρεια, για να φτάσει το 2018 να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών σε 49 μονάδες επεξεργασίας, σε 26 νομούς και 10 περιφέρειες. Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του τονάζ ανακυκλώμενων υλικών, από 3.000 τόνους περίπου το 2013, στις 617.000 τόνους το 2018.

Ρεκόρ συμβάσεων για το 2018Continue reading