Σε εσπερίδα του ΤΕΕ Θεσσαλίας η ΑΝΑΚΕΜ με δύο ομιλίες