10/6/2016: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΣΤΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΣΤΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ


↵ Πίσω στις Δράσεις