ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

Οι χρηματικές εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών προς το ΣΣΕΔ διαμορφώνονται ως εξής:

Στις ακόλουθες χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισής τους.

Κατηγορίες ΑΕΚΚ

Αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑΕνδεικτική ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ / ΕπεξηγήσειςΕισφορά Υπόχρεου (€/tn)
 Μεμονωμένα ρεύματα αποβλήτων

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

 

Δωρεάν

17 01 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

 

1,33

Απόβλητα εκσκαφών

17 05 04

17 05 06

 

3,02

Ποσότητα >10.000 tn και έγγραφη σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ

1,33

Απόβλητα καθαίρεσης (μικτά ρεύματα αποβλήτων)

17 09 04

17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 06

3,02

Απόβλητα κατεδάφισης (καθαρά)

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

 

7,54

17 09 04

17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04, 17 05 06

Απόβλητα κατεδάφισης – αποκατάστασης (με πολλές προσμίξεις)

17 09 04

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02,

12,89

Απόβλητα ανακαίνισης

17 09 04

17 01 02, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02

29,55

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα των εισφορών με περιγραφή των Κωδικών ΕΚΑ εδώ