Συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

Οι εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένες να συμβάλλονται με ένα ή περισσότερα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ή να διατηρήσουν την σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8, παρ.1 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, όπως ισχύει, με τις αλλαγές του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και όπως διευκρινίζεται με την με αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/8-7-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.

Στην άδεια αναγράφονται αναλυτικά οι εξαψήφιοι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που αντιστοιχούν στα απόβλητα που δικαιούνται να συλλέγουν και να μεταφέρουν.

Εταιρείες Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ ανά Περιφέρεια

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΕΙΑΣ Σ&Μ (ΑΔΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8530/22-12-2018
(7Ι1ΞΟΡ1Υ-ΘΜΠ)
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 2187/6-4-2016
(62ΡΥΟΡ1Υ-ΕΚΦ)
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3663/24-5-2013
(ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-214)
ΑΜΒΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6887/29-09-2015
(ΒΖ4ΦΟΡ1Υ-ΜΥ5)
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5353/26-07-2013
(ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-Ν53)
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5306/4-7-2016
(Ω851ΟΡ1Υ-ΕΦ6)
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ 4245/22-6-2016
(724ΨΟΡ1Υ-ΔΟΩ)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2709/25-4-2018
(7ΥΗ9ΟΡ1Υ-ΙΙΟ)
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ "ΕΡΓΟΚΑΔ" 4068/02-06-2014
(ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
ΕΛΔΙΑ ΑΕ 3120/20-05-2015
(6ΟΖΣΟΡ1Υ-ΦΓ0)
ΕΛΣΤΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕ 2298/31-03-2014
(ΒΙΞΞΟΡ1Υ-ΓΩΩ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 4223/25-8-2017
(6745ΟΡ1Υ-ΔΘ4)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3028/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΑΙ6)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5672/14-07-2014
(ΩΗ01ΟΡ1Υ-81Ο)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 8529/22-12-2017
(6Υ4ΔΟΡ1Υ-Σ8Ρ)
ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7036/10-10-2016
(Ω3Ω8ΟΡ1Υ-ΓΙΨ)
ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ 7252/14-11-2017
(7Κ58ΟΠ1Υ-Ζ77)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΌΣ 4380/19-7-2013
(ΒΕΖ2ΟΡ1Υ-ΛΝ1)
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1571/14-3-2018
(ΨΜΥ4ΟΡ1Υ-ΝΔΨ)
Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 7310/14-10-2016
(ΩΝ8ΔΟΡ1Υ-04Φ)
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ΘΙΑΟΡ1Υ-ΑΤΜ
(3726/10-07-2017)
ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 1019/27-2-2017
(6ΕΗΧΟΡ1Υ-Α4Ι)
ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8687/4-1-2018
(7ΔΑΤΟΡ1Υ-ΧΡΠ)
ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 6122/10-9-2018
(ΩΜΦΖΟΡ1Υ-ΨΓΧ)
ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1156/7-3-2017
(Ω2ΤΘΟΡ1Υ-ΙΓΓ)
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9657/17-01-2014
(ΒΙΨΒΟΡ1Υ-ΦΚΘ)
ΝΙΖΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5647/16-08-2011 & 4226/21-06-2011
(4ΑΜΕΟΡ1Υ-ΥΝΡ)
ΝΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3664/24-5-2013
(ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-209)
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2481/21-04-2015
(67Δ9ΟΡ1Υ-ΖΞ8)
ΞΕΝΙΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6932/6-10-2016
(ΩΟ7ΡΟΡ1Υ-55Ζ)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8590/1-12-2016
(ΩΥ5ΓΟΡ1Υ-Τ1Τ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5389/19-7-2018
(6872ΟΡ1Υ-Ζ64)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 8477/30-10-2018
(Ω0ΡΣΟΡ1Υ-6Χ2)
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3027/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-2ΓΨ)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7897/28-11-2013
(ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΠΞ8)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ 4035/22-6-2018
(6ΦΡΔΟΡ1Υ-8ΔΑ)
ΣΑΦΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7610/21-11-2017
(61ΒΖΟΡ1Υ-66Υ)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3026/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΒΒ8)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006/02-04-2012
(Β4Ω9ΟΡ1Υ-Ω5Γ)
ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5170/13-7-2015
(71ΓΘΟΡ1Υ-ΤΨΒ)
ΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8452/09-01-2013
(ΒΕΦ2ΟΡ1Υ-ΙΘΚ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4766/03-07-2013
(ΒΛ4ΨΟΡ1Υ-Α7Ο)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014
(7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3717/15-05-2014
(ΒΙΦΑΟΡ1Υ-4Ε9)
ΧΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 173282/3401/22-4-2015
(ΩΟ247ΛΛ-ΩΑ7)
2G Facility Management 3814/16-6-2015
(ΩΑΜΩΟΡ1Υ-1ΕΣ)
ANTIPOLLUTION ANE 6275/124/20-2-2015
(ΩΝΤΠ465ΦΘΗ-ΤΕ8)
ECO TRANS ΕΠΕ 8852/16-12-2015
(71Α3ΟΡ1Υ-Υ49)
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 4068/02-06-2014
(ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
REPLAN AΕ 5776/29-8-2018
(61Ν0ΟΡ1Υ-ΛΔΥ)
QOSE ELJANA 1024/7-3-2017
(Ω2Μ8ΟΡ1Υ-ΟΤΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 1592/11-5-2017
(7ΥΤ5ΟΡ1Υ-ΔΞ5
ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 2214/13-6-2017
(ΩΠΑΦΟΡ1Υ-7Θ9
ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΟΕ 2673/10-8-2015
(6ΒΑΝΟΡ1Υ-ΩΥΜ)
ΑΦΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΕ 2246/1972/8-6-2017
(ΩΒΣΙΟΡ1Υ-Ξ1Σ)
ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΙ Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΟΕ 3686/16-9-2016
(ΩΝΜΡΟΡ1Υ-ΚΔΚ)
ΔΙΑΣ-ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4115/20-11-2015
6792ΟΡ1Υ-1Β2
ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ 1675/22-5-2017
(73ΘΛΟΡ1Υ-0ΦΠ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 5209/2012/12-2-2013
(ΒΕΥΣΟΡ1Υ-Σ19)
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ 1593/10-5-2017
(Ω7ΟΩΟΡ1Υ-3ΦΙ)
ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ Μ ΙΚΕ 3516/05-09-2017
(7Α2ΦΟΡ1Υ-Φ11)
ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ 201/25-1-2018
(Ψ7ΣΘΟΡ1Υ-81Ω)
ΜΕΚΟΝ ΑΕ 4115/20-11-2017
(6792ΟΡ1Υ-1Β2)
ΜΕΧΜΕΤ ΟΖΤΣΑΝ Τ. ΙΣΜΕΤ 1474/19-4-2019
(Ψ4Ξ8ΟΡ1Υ-ΧΨΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2832/ 26-07-2016
(6ΨΒ6ΟΡ1Υ-ΖΗΓ)
ΠΙΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1372/7-4-2016
(77ΧΖΟΡ1Υ-ΕΒΘ)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014
(7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2163/19-6-2017
(6889ΟΡ1Υ-ΡΨΤ)
2G Facility Management IKE 2272/4-8-2015
70ΤΤΟΡ1Υ-7Γ1
ECO TRANS ΕΠΕ 91/16-1-2018
(7Σ8ΘΟΡ1Υ-7ΘΧ)
European Recycling & Waste ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2371/3-8-2015
(Ω5Β1ΟΡ1Υ-ΡΨΕ)
RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 4618/30-12-2015
(7Π4ΨΟΡ1Υ-ΓΚΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ 116194/09-08-2016
(ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 177619/16-11-2016
(Ω4Γ9ΟΡ1Γ-4Α3)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 139775/92430/6-9-2018
(ΩΤΓΡΟΡ1Γ-ΗΧ9)
ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ 17783/12-2-2016
(ΩΠ9ΧΟΡ1Γ-ΣΤ5)
ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 122026-28/8/2017
(ΩΣΖΓΟΡ1Γ-35Α)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214340/22-10-2018
(ΨΨΨΙΟΡ1Φ-ΒΦ6)
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 704/3-1-2019
(ΩΜ79ΟΡ1Γ-1ΛΙ)
ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105854/10-7-2018
(ΩΛΟΚΟΡ1Γ-3ΨΞ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ Κ ΟΕ 101401/13-7-2016
(71Σ3ΟΡ1Γ-Ω7Η)
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 63978/2-5-2018
(6ΜΨ3ΟΡ1Γ-ΖΤΤ)
ECO TRANS ΕΠΕ 19797/7-2-2018
(7Θ4ΣΟΡ1Γ-Φ1Δ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΤΕ 40859/19-3-2019
(964ΡΟΡ1Γ-00Δ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 1698/97827/12-9-2017
(Ω97ΒΟΡ10-4ΩΟ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΓΡΙΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 23743/24-4-2017
(6082ΟΡ1Ι-ΥΜΑ)
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 56113/30-01-2013
(ΒΕΙΞΟΡ1Ι-ΒΕΚ)
ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ 59550/27-9-2017
(6ΨΙΛΟΡ1Ι-ΑΛΤ)
ΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78999/11-12-2017
(ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
ΚΑΛΑΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77513/ΑΦ 6.1.16.1
(ΨΣΓ8ΟΡ1Ι-ΟΦΕ)
ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23743/24-04-2017
(ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
Κ.ΣΙΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΛΑΤΟΒΟΞΙΤΕ Α.Ε. 1439/ΑΦ 6.1.16.1/20-08-2018
(6ΔΥ2ΟΡ1Ι-ΒΦΠ)
ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ 78780/ΑΦ 6.1.16.1/8-12-2017
(ΨΓΡΖΟΡ1Ι-Μ00)
ΤΕΧΝΗ ΑΕ 79022/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017
(6Σ8ΤΟΡ1Ι-ΑΦΑ)
ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 79018/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017
(ΩΗΓΒΟΡ1Ι-ΗΨΚ)
ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18967/27-3-2018
(ΩΓ5ΡΟΡ1Ι-ΓΕΞ)
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99937/19-12-2014
(7ΞΛΥΟΡ1Ι-ΓΜΗ)
ECO TRANS ΕΠΕ 7828/4-2-2016
(6ΒΚΧΟΡ1Ι-4Σ2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3232/171388/9-2-2015
(76Ι8ΟΡ1Φ-1Η2)
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 189967/24-8-2017
(ΩΠΥΗΟΡ1Φ-0ΚΔ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 213237/22-10-2018
(7ΥΨΘΟΡ1Φ-ΩΩΣ)
ΚΡΙΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83880/16-5-2018
(6ΜΒΓΟΡ1Φ-27Ο)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49068/26-3-2018
(6ΜΞ3ΟΡ1Φ-241)
ΤΕΡΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 65043/4-4-2018
(7ΜΜ5ΟΡ1Φ-ΜΙΗ)
RECYCLING CENTER A SCHINAS IKE 97502/27-6-2017
(7Ξ46ΟΡ1Φ-ΠΧ5)
WASTE MANAGEMENT ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179027/18-8-2017
(7Ξ3ΓΟΡ1Φ-ΩΤΧ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 305956/8-5-2018
(6ΘΧ3ΟΡ1Φ-ΟΛΛ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 214232/19-12-2018
(Ω8Β5ΟΡ1Φ-6ΔΖ)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214220/19-12-2018
(73Λ7ΟΡ1Φ-ΠΤΒ)
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 126309/10-10-2018
(6ΩΧΑΟΡ1Φ-9ΞΜ)
ECOEPTANISOS ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35465/7-6-2018
(6ΕΖΥΟΡ1Φ-Β1Ω)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3002/2-10-2018
(ΩΩΩΝΟΡ1Θ-ΤΛΔ)
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CLEAN ENVIRONMENTAL 3061/21-11-2013
(ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 3061/21-11-2013
(ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΔΑΜΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1945/7-9-2018
(6ΘΒΒΟΡ1Θ-08Π)
ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΠΕ 2639/25-9-2013
(ΒΛ9ΑΟΡ1Θ-5ΞΟ)
ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚ.- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΟΕ 1615/12-5-2018
(7ΛΚ2ΟΡ1Θ-Ψ2Χ)
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2055/9-7-2018
(ΩΤΕΞΟΡ1Θ-ΟΧΕ)