Συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

Οι εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένες να συμβάλλονται με ένα ή περισσότερα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ή να διατηρήσουν την σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8, παρ.1 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, όπως ισχύει, με τις αλλαγές του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και όπως διευκρινίζεται με την με αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/8-7-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.

Στην άδεια αναγράφονται αναλυτικά οι εξαψήφιοι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που αντιστοιχούν στα απόβλητα που δικαιούνται να συλλέγουν και να μεταφέρουν.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΕΙΑΣ Σ&Μ (ΑΔΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΒΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6887/29-09-2015
(ΒΖ4ΦΟΡ1Υ-ΜΥ5)
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5353/26-07-2013
(ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-Ν53)
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5306/4-7-2016
(Ω851ΟΡ1Υ-ΕΦ6)
ΕΛΔΙΑ ΑΕ 3120/20-05-2015
(6ΟΖΣΟΡ1Υ-ΦΓ0)
ΕΛΣΤΑΡ ΑΕ 2298/31-03-2014
(ΒΙΞΞΟΡ1Υ-ΓΩΩ)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3028/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΑΙ6)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5672/14-07-2014
(ΩΗ01ΟΡ1Υ-81Ο)
ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7036/10-10-2016
(Ω3Ω8ΟΡ1Υ-ΓΙΨ)
ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ 8643/25-11-2015
(7ΔΟΤΔΟΡ1Υ-ΙΗΟ)
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9657/17-01-2014
(ΒΙΨΒΟΡ1Υ-ΦΚΘ)
ΝΙΖΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5647/16-08-2011 & 4226/21-06-2011
(4ΑΜΕΟΡ1Υ-ΥΝΡ)
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2481/21-04-2015
(67Δ9ΟΡ1Υ-ΖΞ8)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8590/1-12-2016
(ΩΥ5ΓΟΡ1Υ-Τ1Τ)
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3027/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-2ΓΨ)
ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3825/06-06-2012
(Β4Λ9ΟΡ1Υ-ΗΗΔ)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3026/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΒΒ8)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006/02-04-2012
(Β4Ω9ΟΡ1Υ-Ω5Γ)
ΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8452/09-01-2013
(ΒΕΦ2ΟΡ1Υ-ΙΘΚ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4766/03-07-2013
(ΒΛ4ΨΟΡ1Υ-Α7Ο)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3717/15-05-2014
(ΒΙΦΑΟΡ1Υ-4Ε9)
2G Facility Management 3682/12-5-2015
(ΩΖ5ΞΟΡ1Υ-ΣΛΣ)
ANTIPOLLUTION ANE 6275/124/20-2-2015
(ΩΝΤΠ465ΦΘΗ-ΤΕ8)
ECO TRANS ΕΠΕ 3645/06-06-2012
(Β45ΝΟΡ1Υ-ΓΚΕ)
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 472/30-1-2013
(ΒΕΙΚΟΡ1Υ-ΧΧ9)
European Recycling & WasteΕΛΛΑΣΑΒΕΕ 2371/3-8-2015
(Ω5Β1ΟΡ1Υ-ΡΨΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΟΕ 2673/10-8-2015
(6ΒΑΝΟΡ1Υ-ΩΥΜ)
ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΙ Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΟΕ 3686/16-9-2016
(ΩΝΜΡΟΡ1Υ-ΚΔΚ)
ΔΙΑΣ-ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4115/20-11-2015
6792ΟΡ1Υ-1Β2
ΜΕΚΟΝ ΑΕ 711/04-03-2016
(6ΠΟ3ΟΡ1Υ-Κ0Ψ)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 5741/25-8-2014
(6ΒΑΝΟΡ1Υ-ΩΥΜ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2832/ 26-07-2016
(6ΨΒ6ΟΡ1Υ-ΖΗΓ)
ΠΙΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1372/7-4-2016
(77ΧΖΟΡ1Υ-ΕΒΘ)
2G Facility Management IKE 2272/4-8-2015
RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 4618/30-12-2015
(7Π4ΨΟΡ1Υ-ΓΚΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 56113/30-01-2013
(ΒΕΙΞΟΡ1Ι-ΒΕΚ)
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99937/19-12-2014
(7ΞΛΥΟΡ1Ι-ΓΜΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ 116194/09-08-2016
ΑΔΑ: ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 3953/11-01-2013/ΒΕΦΝΟΡ1Θ-ΜΜΡ
ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1132/30-04-2012/ Β49ΨΟΡ1Θ-Ψ53
ΔΑΜΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 774/21-3-2017
6ΖΖΣΟΡ1Θ-ΑΦ6