Συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

Οι εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένες να συμβάλλονται με ένα ή περισσότερα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ή να διατηρήσουν την σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8, παρ.1 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003, όπως ισχύει, με τις αλλαγές του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και όπως διευκρινίζεται με την με αρ. πρωτ. Οικ. 129043/4345/8-7-2011 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.

Στην άδεια αναγράφονται αναλυτικά οι εξαψήφιοι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που αντιστοιχούν στα απόβλητα που δικαιούνται να συλλέγουν και να μεταφέρουν.

Εταιρείες Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ ανά Περιφέρεια
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΕΙΑΣ Σ&Μ (ΑΔΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8530/22-12-2018 (7Ι1ΞΟΡ1Υ-ΘΜΠ)
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 2187/6-4-2016 (62ΡΥΟΡ1Υ-ΕΚΦ)
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3663/24-5-2013 (ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-214)
ΑΜΒΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6887/29-09-2015 (ΒΖ4ΦΟΡ1Υ-ΜΥ5)
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5353/26-07-2013 (ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-Ν53)
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5306/4-7-2016 (Ω851ΟΡ1Υ-ΕΦ6)
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ 4245/22-6-2016 (724ΨΟΡ1Υ-ΔΟΩ)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2709/25-4-2018 (7ΥΗ9ΟΡ1Υ-ΙΙΟ)
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ "ΕΡΓΟΚΑΔ" 4068/02-06-2014 (ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
ΕΛΔΙΑ ΑΕ 3120/20-05-2015 (6ΟΖΣΟΡ1Υ-ΦΓ0)
ΕΛΣΤΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕ 2298/31-03-2014 (ΒΙΞΞΟΡ1Υ-ΓΩΩ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 4223/25-8-2017 (6745ΟΡ1Υ-ΔΘ4)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3028/30-04-2014 (ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΑΙ6)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5672/14-07-2014 (ΩΗ01ΟΡ1Υ-81Ο)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 8529/22-12-2017 (6Υ4ΔΟΡ1Υ-Σ8Ρ)
ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7036/10-10-2016 (Ω3Ω8ΟΡ1Υ-ΓΙΨ)
ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ 7252/14-11-2017 (7Κ58ΟΠ1Υ-Ζ77)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΌΣ 4380/19-7-2013 (ΒΕΖ2ΟΡ1Υ-ΛΝ1)
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1571/14-3-2018 (ΨΜΥ4ΟΡ1Υ-ΝΔΨ)
Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 7310/14-10-2016 (ΩΝ8ΔΟΡ1Υ-04Φ)
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ΘΙΑΟΡ1Υ-ΑΤΜ (3726/10-07-2017)
ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 1019/27-2-2017 (6ΕΗΧΟΡ1Υ-Α4Ι)
ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8687/4-1-2018 (7ΔΑΤΟΡ1Υ-ΧΡΠ)
ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3808/28-6-2017 (ΩΟΕΖΟΡ1Υ-ΟΦΘ)
ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 6122/10-9-2018 (ΩΜΦΖΟΡ1Υ-ΨΓΧ)
ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1156/7-3-2017 (Ω2ΤΘΟΡ1Υ-ΙΓΓ)
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9657/17-01-2014 (ΒΙΨΒΟΡ1Υ-ΦΚΘ)
ΝΙΖΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5647/16-08-2011 & 4226/21-06-2011 (4ΑΜΕΟΡ1Υ-ΥΝΡ)
ΝΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3664/24-5-2013 (ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-209)
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2481/21-04-2015 (67Δ9ΟΡ1Υ-ΖΞ8)
ΞΕΝΙΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6932/6-10-2016 (ΩΟ7ΡΟΡ1Υ-55Ζ)
ΠΑΛΙΑΧΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1967/21-03-2018 (Ω1ΤΗΟΡ1Υ-ΨΡΙ)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8590/1-12-2016 (ΩΥ5ΓΟΡ1Υ-Τ1Τ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5389/19-7-2018 (6872ΟΡ1Υ-Ζ64)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 8477/30-10-2018 (Ω0ΡΣΟΡ1Υ-6Χ2)
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3027/30-04-2014 (ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-2ΓΨ)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7897/28-11-2013 (ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΠΞ8)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ 4035/22-6-2018 (6ΦΡΔΟΡ1Υ-8ΔΑ)
ΣΑΦΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7610/21-11-2017 (61ΒΖΟΡ1Υ-66Υ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 8748/15-12-2015 (6ΓΛΚΟΡ1Υ-Η31)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3026/30-04-2014 (ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΒΒ8)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006/02-04-2012 (Β4Ω9ΟΡ1Υ-Ω5Γ)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 10324/03-02-2017 (6Δ63ΟΡΥ-ΔΕΦ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 5332/23-8-2019 (Ω5Α2ΟΡ1Υ-ΣΜ4)
ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5170/13-7-2015 (71ΓΘΟΡ1Υ-ΤΨΒ)
ΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8452/09-01-2013 (ΒΕΦ2ΟΡ1Υ-ΙΘΚ)
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΗ 5962/29-08-2016 (6ΞΝΝΟΡ1Υ-Ν6Κ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4766/03-07-2013 (ΒΛ4ΨΟΡ1Υ-Α7Ο)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014 (7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3717/15-05-2014 (ΒΙΦΑΟΡ1Υ-4Ε9)
ΧΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 173282/3401/22-4-2015 (ΩΟ247ΛΛ-ΩΑ7)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 4095/22-6-2018 (7ΘΣΚΟΡ1Υ-ΤΙΝ)
2G Facility Management 3814/16-6-2015 (ΩΑΜΩΟΡ1Υ-1ΕΣ)
ANTIPOLLUTION ANE 6275/124/20-2-2015 (ΩΝΤΠ465ΦΘΗ-ΤΕ8)
INTERGEO ΕΠΕ 2037/03-05-2017 (ΩΓΡΥΟΡ1Υ-ΜΚΑ)
ECO TRANS ΕΠΕ 8852/16-12-2015 (71Α3ΟΡ1Υ-Υ49)
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 4068/02-06-2014 (ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
REPLAN AΕ 5776/29-8-2018 (61Ν0ΟΡ1Υ-ΛΔΥ)
QOSE ELJANA 1024/7-3-2017 (Ω2Μ8ΟΡ1Υ-ΟΤΑ)
VALMETAL MON IKE 2198/02-04-2018 (68ΓΚΟΡ1Υ-13Σ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 1592/11-5-2017 (7ΥΤ5ΟΡ1Υ-ΔΞ5
ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 2214/13-6-2017 (ΩΠΑΦΟΡ1Υ-7Θ9
ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΟΕ 2673/10-8-2015 (6ΒΑΝΟΡ1Υ-ΩΥΜ)
ΑΦΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΕ 2246/1972/8-6-2017 (ΩΒΣΙΟΡ1Υ-Ξ1Σ)
ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΙ Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΟΕ 3686/16-9-2016 (ΩΝΜΡΟΡ1Υ-ΚΔΚ)
ΔΙΑΣ-ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4115/20-11-2015 6792ΟΡ1Υ-1Β2
ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ 1675/22-5-2017 (73ΘΛΟΡ1Υ-0ΦΠ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 5209/2012/12-2-2013 (ΒΕΥΣΟΡ1Υ-Σ19)
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ 1593/10-5-2017 (Ω7ΟΩΟΡ1Υ-3ΦΙ)
ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ Μ ΙΚΕ 3516/05-09-2017 (7Α2ΦΟΡ1Υ-Φ11)
ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ 201/25-1-2018 (Ψ7ΣΘΟΡ1Υ-81Ω)
ΜΕΚΟΝ ΑΕ 4115/20-11-2017 (6792ΟΡ1Υ-1Β2)
ΜΕΧΜΕΤ ΟΖΤΣΑΝ Τ. ΙΣΜΕΤ 1474/19-4-2019 (Ψ4Ξ8ΟΡ1Υ-ΧΨΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2832/ 26-07-2016 (6ΨΒ6ΟΡ1Υ-ΖΗΓ)
ΠΙΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1372/7-4-2016 (77ΧΖΟΡ1Υ-ΕΒΘ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 1371/11-04-2016 (ΩΡ6ΥΟΡ1Υ-7ΓΔ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 2367/11-7-2019 (6Μ5ΚΟΡ1Υ-ΓΞ8)
ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4036/23-10-2014 (ΩΙΠΚΟΡ1Υ-12Ι)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014 (7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2163/19-6-2017 (6889ΟΡ1Υ-ΡΨΤ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3515/9-10-2019 (6Ο0ΚΟΡ1Υ-ΥΝΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1874/25-5-2018 (ΩΜΞΛΟΡ1Υ-Π6Β)
2G Facility Management IKE 2272/4-8-2015 70ΤΤΟΡ1Υ-7Γ1
ECO TRANS ΕΠΕ 91/16-1-2018 (7Σ8ΘΟΡ1Υ-7ΘΧ)
European Recycling & Waste ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2371/3-8-2015 (Ω5Β1ΟΡ1Υ-ΡΨΕ)
RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 4618/30-12-2015 (7Π4ΨΟΡ1Υ-ΓΚΥ)
VALMETAL MON IKE 2895/18-07-2017 (ΩΣΘΥΟΡ1Υ-6ΩΤ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 243995/16-1-2019 (ΩΡΤ1ΟΡ1Φ-087)
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ 116194/09-08-2016 (ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 177619/16-11-2016 (Ω4Γ9ΟΡ1Γ-4Α3)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 139775/92430/6-9-2018 (ΩΤΓΡΟΡ1Γ-ΗΧ9)
ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ 17783/12-2-2016 (ΩΠ9ΧΟΡ1Γ-ΣΤ5)
ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 122026-28/8/2017 (ΩΣΖΓΟΡ1Γ-35Α)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214340/22-10-2018 (ΨΨΨΙΟΡ1Φ-ΒΦ6)
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 704/3-1-2019 (ΩΜ79ΟΡ1Γ-1ΛΙ)
ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105854/10-7-2018 (ΩΛΟΚΟΡ1Γ-3ΨΞ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ Κ ΟΕ 101401/13-7-2016 (71Σ3ΟΡ1Γ-Ω7Η)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 59961/2523/22-12-2015 (7Π8ΙΟΡ1Γ-8Κ1)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛ ΜΟΝ ΕΠΕ 17764/875/27-05-2015 (ΩΦΜΖΟΡ1Γ-ΧΟΧ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 111460/6-8-2019 (6Δ26ΟΡ1Γ-ΘΣΟ)
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 63978/2-5-2018 (6ΜΨ3ΟΡ1Γ-ΖΤΤ)
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 67102/13.05.2019 (78ΘΥΟΡ1Γ-Υ1Ε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1481555/11-11-2016 (ΩΩΩ1ΟΡ1Γ-ΦΕΤ)
ECO TRANS ΕΠΕ 19797/7-2-2018 (7Θ4ΣΟΡ1Γ-Φ1Δ)
VALMETAL MON IKE ΟΙΚ110426/03-08-2017 (6Β6ΧΟΡ1Γ-ΗΤΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΤΕ 40859/19-3-2019 (964ΡΟΡ1Γ-00Δ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 78635/04.06.2019 (ΩΜΤΝΟΡ1Γ-ΙΧΗ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 111352/6-8-2019 (Ψ4ΝΣΟΡ1Γ-98Ω)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 174219/10-11-2016 (6ΦΔΑΟΡ1Γ-0ΞΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 3322/215735/30-1-2018 (6Ν4ΔΟΡ10-ΞΟΒ)
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ - ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ Γ ΙΚΕ 719/46998/16-04-2019 (6Θ9ΝΟΡ10-ΚΤΞ)
ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 286/19013/16-3-2018 (ΩΤΥΨΟΡ10-ΜΡΩ)
ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 285/19011/16-03-2018 (Ψ7ΦΣΟΡ10-55Δ)
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2408/148252/01-10-2018 (6ΚΩΧΟΡ10-0ΧΙ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 946/50257/21-04-2016 (7Ν6ΜΟΡ10-ΘΣΑ)
ΣΙΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝ ΑΡΕΤΟΥΛΑ 734/48234/17-04-2019 (6ΞΚΥΟΡ10-ΓΗΘ)
ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ 1091/62872/17-5-2018 (6ΧΩ7ΟΡ10-Ο9Τ)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1256/68041/19-05-2016 (69ΡΚΟΡ10-ΗΙ6)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 1761/107521/23-8-2019 (ΩΣ43ΟΡ10-ΕΗΥ)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 1698/97827/12-9-2017 (Ω97ΒΟΡ10-4ΩΟ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1261/71320/04-06-2018 (7ΔΩ0ΟΡ10-ΨΘΦ)
SOLIS ΑΕ 283/18998/8-3-2018 (ΩΙΒΕΟΡ10-ΤΨΟ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 1203/50107/18-04-2016 (Ω71ΦΟΡ10-3ΘΒ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 1733/108013/4-9-2019 (6Φ8ΔΟΡ10-ΟΗΡ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1497/70465 (Ω5Ε0ΟΡ10-ΖΜΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΓΡΙΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 23743/24-4-2017 (6082ΟΡ1Ι-ΥΜΑ)
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 56113/30-01-2013 (ΒΕΙΞΟΡ1Ι-ΒΕΚ)
ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ 59550/27-9-2017 (6ΨΙΛΟΡ1Ι-ΑΛΤ)
ΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78999/11-12-2017 (ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
ΚΑΛΑΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77513/ΑΦ 6.1.16.1 (ΨΣΓ8ΟΡ1Ι-ΟΦΕ)
ΚΑΡΓΑΣ ΕΠΑΜ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 57856/18-10-2019 (Ψ6ΣΛΟΡ1Ι-3ΞΜ)
ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23743/24-04-2017 (ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
Κ.ΣΙΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΛΑΤΟΒΟΞΙΤΕ Α.Ε. 1439/ΑΦ6.1.16.1/20-08-2018 (6ΔΥ2ΟΡ1Ι-ΒΦΠ)
ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ 78780/ΑΦ 6.1.16.1/8-12-2017 (ΨΓΡΖΟΡ1Ι-Μ00)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 66180/1648/ΑΦ6.1.16.1/29-07-2014 (ΩΖΒΨΟΡ1Ι-ΙΜΥ)
ΤΕΧΝΗ ΑΕ 79022/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017 (6Σ8ΤΟΡ1Ι-ΑΦΑ)
ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 79018/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017 (ΩΗΓΒΟΡ1Ι-ΗΨΚ)
ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18967/27-3-2018 (ΩΓ5ΡΟΡ1Ι-ΓΕΞ)
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99937/19-12-2014 (7ΞΛΥΟΡ1Ι-ΓΜΗ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 48703/17-7-2015 (ΩΚΠΘΟΡ1Ι-1ΡΜ)
INTERGEO ΕΠΕ 36005/18-3-2014 (ΒΙΞΕΟΡ1Ι-4ΤΙ)
ECO TRANS ΕΠΕ 7828/4-2-2016 (6ΒΚΧΟΡ1Ι-4Σ2)
NORTH AEGEAN SLOPS A.E. 77316/1839/07-2-2014 (ΒΙΡ5ΟΡ1Ι-ΧΠΞ)
VALMETAL MON IKE 68123/ΑΦ6.1.16.1/27-10-2017 (75NIOΡ1I-ΦΔΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3232/171388/9-2-2015 (76Ι8ΟΡ1Φ-1Η2)
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 189967/24-8-2017 (ΩΠΥΗΟΡ1Φ-0ΚΔ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 213237/22-10-2018 (7ΥΨΘΟΡ1Φ-ΩΩΣ)
ΚΡΙΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83880/16-5-2018 (6ΜΒΓΟΡ1Φ-27Ο)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49068/26-3-2018 (6ΜΞ3ΟΡ1Φ-241)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 101698/03-06-2019 (6ΑΡΖΟΡ1Φ-4ΔΗ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 144044/5-8-2019 (ΩΘΙΜΟΡ1Φ-ΓΨΕ)
ΤΕΡΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 65043/4-4-2018 (7ΜΜ5ΟΡ1Φ-ΜΙΗ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 164530/9-11-2016 (7Τ4ΡΟΡ1Φ-ΓΓΩ)
RECYCLING CENTER A SCHINAS IKE 97502/27-6-2017 (7Ξ46ΟΡ1Φ-ΠΧ5)
WASTE MANAGEMENT ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179027/18-8-2017 (7Ξ3ΓΟΡ1Φ-ΩΤΧ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 305956/8-5-2018 (6ΘΧ3ΟΡ1Φ-ΟΛΛ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 214232/19-12-2018 (Ω8Β5ΟΡ1Φ-6ΔΖ)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214220/19-12-2018 (73Λ7ΟΡ1Φ-ΠΤΒ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 22855/10592ΠΕ/28-11-2014 (60ΧΑΟΡ1Φ-3ΓΤ)
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 126309/10-10-2018 (6ΩΧΑΟΡ1Φ-9ΞΜ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 9953/4757/ΠΕ/23-06-2014 (7Τ86ΟΡ1Φ-0Α6)
ECOEPTANISOS ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35465/7-6-2018 (6ΕΖΥΟΡ1Φ-Β1Ω)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3002/2-10-2018 (ΩΩΩΝΟΡ1Θ-ΤΛΔ)
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CLEAN ENVIRONMENTAL 3061/21-11-2013 (ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 3061/21-11-2013 (ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΔΑΜΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1945/7-9-2018 (6ΘΒΒΟΡ1Θ-08Π)
ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΠΕ 2639/25-9-2013 (ΒΛ9ΑΟΡ1Θ-5ΞΟ)
ΚΑΣΤΑΝΟΣ Γ ΚΑΙ Ι ΟΕ 1759/18-6-2019 (6ΜΝΔΟΡ1Θ-Υ23)
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2768/29-09-2016 (ΩΣ1ΨΟΡ1Θ-Ρ7Η)
ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚ.- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΟΕ 1615/12-5-2018 (7ΛΚ2ΟΡ1Θ-Ψ2Χ)
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 916/18-6-2019 (Ω9Ν5ΟΡ1Θ-7ΦΦ)
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2055/9-7-2018 (ΩΤΕΞΟΡ1Θ-ΟΧΕ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 3357/13-2-2014 (ΒΙΡ8ΟΡ1Θ-ΥΑ9)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 3472/16-11-2016 (ΨΧ4ΒΟΡ1Θ-Ε89)