ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Τα αδρανή απόβλητα μετατρέπουν την εξορυκτική δραστηριότητα στα λατομεία από πληγή για το φυσικό περιβάλλον σε παρέμβαση που μπορεί να αποκατασταθεί.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει λάβει επάρκεια αποκατάστασης ανενεργών λατομείων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με την εταιρεία Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για αποκατάσταση λατομείου.

 

Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
  ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944477016
    www.kentepozidis.gr