ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Τα αδρανή απόβλητα μετατρέπουν την εξορυκτική δραστηριότητα στα λατομεία από πληγή για το φυσικό περιβάλλον σε παρέμβαση που μπορεί να αποκατασταθεί.

Τα προϊόντα της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ διατίθενται για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με την εταιρεία Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για αποκατάσταση λατομείου.

 

Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
  ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944477016
    www.kentepozidis.gr