Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα ακόλουθα πεδία:

Συμβαση Δημοσιου εργου

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα αρχεία παρακάτω.

Τίτλος έργου:

Αναλυτικός Προϋπολογισμός:

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων: