Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 12 Περιφέρειες και 33 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς).
H ANAKEM βραβεύτηκε για τη συμβολή της στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Greek Green Awards 2019, κατά την 3η Διεθνή Έκθεση Verde Tec.
Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Αττικής (4), Θεσσαλονίκης (11), Σερρών (4), Ημαθίας (1), Πέλλας (2), Πιερίας (1), Χαλκιδικής (9), Έβρου (2), Ξάνθης (2),  Δράμας (3), Καβάλας (3 εκ των οποίων 1 στη Θάσο),  Ροδόπης (1), Κοζάνης (1), Φλώρινας (1), Καστοριάς (1), Γρεβενών (1), Ιωαννίνων (1), Αχαΐας (2), Αιτωλοακαρνανίας (5), Λαρίσης (4), Εύβοιας (1), Φωκίδας (1), Λέσβου (3 εκ των οποίων 1 στη Λήμνο), Χίου (1), Ηρακλείου (1), Χανίων (3), Ρεθύμνου (1), Λασιθίου (2), Κέρκυρας (1), Κεφαλληνίας (1) και Ζακύνθου (1).
Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων των 2000 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

Παρουσίαση της ΑΝΑΚΕΜ και της εναλλακτικής διαχείρισης

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Ανακυκλώνουμε τα μπάζα και δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον.
Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας, είναι η Ανακύκλωση. Η Ανακύκλωση είναι μέρος της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.
Με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Μάθετε περισσότερα