Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και εμβέλεια σε 8 Περιφέρειες και 19 Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς).
Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά τριάντα έξι (36) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Θεσσαλονίκης (9), Σερρών (3), Ημαθίας (1), Πέλλας (2), Πιερίας (1), Χαλκιδικής (3),Έβρου (2), Ξάνθης (2),  Δράμας (1), Καβάλας (3),  Ροδόπης (1), Φλώρινας (1), Καστοριάς (1), Αχαΐας (2), Λαρίσης (1), Λέσβου (1), Χανίων (1) και  Κεφαλληνίας (1).
Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων από 800 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο.

Μάθετε περισσότερα

 

Διαχείριση Αποβήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Ανακυκλώνουμε τα μπάζα και δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον.
Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας, είναι η Ανακύκλωση. Η Ανακύκλωση είναι μέρος της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.
Με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Μάθετε περισσότερα